Pocetna strana | Pretraga | Kontakt


Rjecnik

Dobrodosli!

Dobro dosli na stranice Rijecnik.org-a
Vise od sedamdeset hiljada pojmova, rijeci i fraza na srpskom, hrvatskom i bosanskom sa prevodom na engleski nalaze se na ovim stranicama. Pocnite svoju pretragu ovdje:

i
i jedan i drugi
i kuću sam farbao
i ovako i onako
i šlus
iako
iako je mlad,vrlo
iako nije
ibis
ibrik
ibrik za kafu
ići
ići brzim hodom
ići kod frizera
ići na
ići na ćabu
ići na česmu
ići na grob
ići na gubilište
ići na izlet
ići na klizanje
ići na koncert
ići na kongres
ići na paradu
ići na pecanje
ići na pijacu
ići na pogreb
ići na poštu
ići na predavanje
ići na premijeru
ići na put
ići na rad
ići na rendgen
ići na štakama
ići na sajam
ići na sankanjes
ići na sednicu
ići na selo
ići na skijanje
ići na teren
ići na vašar
ići na večeru
ići na živce
ići nagore
ići naniže
ići natraške
ići nazad
ići nekome niz
ići nekome u
ići nekud
ići nekuda na
ići niz brdo
ići niz vodu
ići nizbrdicom
ići od nemila do
ići peške
ići po dućanima
ići pravo
ići prečicaom
ići ruku pod ruku
ići stazom
ići stranputicom
ići svojim putem
ići trčećim
ići u bioskop
ići u crkvu
ići u ekscese
ići u ekstreme
ići u izvidnicu
ići u kino
ići u koloni po
ići u lov
ići u nadnicu
ići u patrolu
ići u pazar
ići u pečalbu
ići u pohode
ići u povorci
ići u pozorište
ići u prošnju
ići u radnju
ići u raskorak
ići u rastur
ići u ritama
ići u šetnju
ići u školu
ići u skrovište
ići u susret
ići unazad
ići vozom
ičiji
iđirot
ide
ide li još ova
ide mu voda na
ide za boljom
ide zima
ideal
idealan
idealisati
idealist
idealista
idealističan
idealistički
idealistkinja
idealizacija
idealizam
idealizirati
idealizovati
idealni uslovi
ideja
idejni
idejni pravac
idejno obrazovanje
idejnost
idem
idemo u bioskop
identičan
identificirati
identifikacija
identifikovati
identitet
ideografija
ideogram
ideolog
ideologija
ideološki
idi do đavola
idi k vragu
idi mi ispred
idi tamo
idi u peršun
idila
idiličan
idiličar
idilički
idilisati
idilizirati
idilski
idiom
idiomatski
idiomatski izraz
idiot
idiotizam
idiotski
idol
idolatrija
idolopoklonički
idolopoklonik
idolopoklonstvo
idpovediti
iduće nedelje
idući
igala
igalo
igara
igda
igde
igdje
igla
igla za kosu
iglara
iglarica
iglast
igle za injekcije
iglene uši
iglene ušice
igleni
iglenica
igličast
igličasti pogledi
igličasti ventil
iglu
ignorant
ignorirati
ignorisati
igo
igra
igra mi oko
igra mu oko
igrač
igrači
igračica
igračka
igrački
igračnica
igraju
igrali su fer
igralište
igralište za decu
igram
igrama
igran
igranje
igranka
igrati
igrati film
igrati karte
igrati kolo
igrati na
igrati po taktu
igrati remi
igrati remija
igrati šah
igrati se
igrati se klikera
igrati se lopova i
igrati se na pesku
igrati se piljaka
igrati se školice
igrati se šuge
igrati se žmure
igrati u dublu
igrati valcer
igrav
igre
igrokaz
igru
iguman
igumanija
ih
ihtiologija
ijedan
ijedanput
ijednom
ijekavac
ijekavica
ijekavizam
ijekavka
ijekavština
ijekavski
iju
ikad
ikada
ikakav
ikako
ikavac
ikavizam
ikavka
ikavština
ikavski
ikavski govori
iko
ikoga
ikoji
ikoliko
ikona
ikonoborac
ikonoborstvo
ikonoklast
ikonolatrija
ikonopisac
ikonostas
ikra
ikraš
ikrašica
ikričav
ikrica
ikrište
iks
iks-ipsilon
iks-noge
iks-zraci
iks-zrake
iktus
ilegalac
ilegalan
ilegalka
ilegalni radnik
ilegalni rod
ilegalnost
ilegalstvo
ilegitiman
ili
iliadanski
Ilidža
Ilindan
ilinski
Ilir
ilirac
Ilirija
Ilirizam
Ilirka
ilirski
ilirski pokret
ilovača
iluminacija
iluminirati
iluminisati
ilustracija
ilustrativan
ilustrator
ilustrirati
ilustrirati nešto
ilustrovati
iluzija
iluzionist
iluzoran
im
ima li danas kakve
ima li hljeba
ima li iko od vas
ima li pomoći
ima onih koji
ima prašine
ima samo deset
ima sličnosti
imaći se
imaginacija
imaginaran
imaginarni broj
imaginarni lik
imaginativan
imajte strpljenje
imalac
imalac menice
imam
imam sreće
iman
imanentan
imanje
imanje valja
imao je jezu
imao je na sebi
imaoci pasa
imaš li ikakvu
imaš li iole para
imaš li nekakvo
imaš li neki
imaš li nešto za
imaš li novaca
imaš li šta za
imašan
imate li ikakav
imaterijalan
imati
imati antipatiju
imati čiste ruke
imati dobar
imati dobar sluh
imati dobar temelj
imati dobre
imati dobre manire
imati dobru prođu
imati dug jezik
imati dugačke
imati duge nokte
imati duge prste
imati groznicu
imati interest za
imati izlaz
imati manu srca
imati merak na
imati mnogo
imati na umu
imati nekoga na
imati nešto
imati nešto u
imati nesvesticu
imati običaj
imati oštar jezik
imati patent na
imati peha
imati peripetije
imati pik na
imati planski
imati pojma o
imati posla
imati posla s
imati potpuno
imati povjerenja u
imati povlasticu
imati povoda
imati pravo
imati pravo na
imati prednost nad
imati pretenziju
imati proteciju
imati pune
imati radnju
imati ravne tabane
imati razdeljak na
imati šarma
imati široke
imati sastanak sa
imati slabe živce
imati slabo srce
imati spor sa
imati takta
imati talenta
imati temperaturu
imati teške pare
imati tremu
imati tvrdu
imati tvrdu glavu
imati u planu
imati udjela u
imati uspjeha u
imati velike
imati veru u
imati vezane ru
imati vlastitu
imati za
imati zadnju
imatišlif
imatrikulacija
imatrikulirati
imatrikulisati
imbecilan
imbecilnost
ime
ime od milošte
imela
imelaš
imena
imendan
imenički
imenični
imenica
imenik
imenilac
imenima
imenitelj
imenjak
imenjaka
imenjakinja
imenovati
imenska promena
imenski
imenski predikat
imenski sufiks
imetak
imigracija
imigrant
imigrantkinja
imigrantski
iminizovati
imitacija
imitato
imitirati
imitovati
imobilan
imobilisati
imobilizacija
imobilizirati
imobilnost
imoralan
imortalitet
imovina
imovinski
imovni
imperativ
imperativan
imperativna žena
imperator
imperfekatski
imperfekt
imperfektan
imperfektivan
imperfektivni sud
imperija
imperijalist
imperijalistički
imperijalizam
imperijalni
impersonalan
impertinentan
implicirati
implicitan
implikacija
implozija
imponirati
imponirati nekome
imponovati
import
importirati
importovati
impotencija
impotentan
impotentnost
impozantan
impregnacija
impregnirati
impresario
impresija
impresionirati
impresionist
impresionistički
impresionizam
impresivan
improvizacija
improvizator
improvizirati
improvizovati
impuls
impulsna
impulsni uređaj
impulzivan
imputacija
imputirati
imućan
imućnik
imućnost
imućstvo
imun
imun na ljepotu
imun na napad
imunitet
imunitet protiv
imunizacija
Imunizirati
imunizirati nekoga
imunolog
imunost
imutak
inače
inadžija
inat
inat je rđav
inatiti se
inatljiv
inauguracija
inaugurirati
inaugurisati
inćun
inč
incest
incident
indeks
indicija
indicirati
indiferentan
indiferentnost
indignacija
indignirati
indigo
indigo-hartija
indigo-papir
Indija
Indijanac
Indijanka
indijanska plemena
indikacija
indikacija lekara
indikativ
indikativan
indikator
indikator dometa
indikator pritiska
indirektan
indirektni govor
indiskrecija
indiskretan
indisponiran
indispozicija
individua
individualan
individualisati
individualist
individualističan
individualistički
individualitet
individualizam
individualizirati
individualizovati
individuum
Indoevropski
indoevropski
indolencija
indolentan
indolentnost
Indonežanin
Indonežanka
Indonezija
indosament
indosant
indosirati
inducirati
indukcija
indukcijski
indukcijski kalem
indukcioni
indukcioni kalem
indukovati
induktivan
induktor
industrija
industrijalac
industrijalizacija
industrijalizirati
industrijalizovati
industrijska
industrijski
industrijski rejon
inercija
inertan
inertnost
infaman
infanterija
infantilan
infantilnost
infarkt
infekcija
infekcijski
infekcioni
infekciozan
infektivan
infektivna klinika
infektivne bolesti
infektivno
infektolog
inferioran
inferiornost
inficirati
infiks
Infiltracija
infiltrirati
infiltrirati se u
infiltrovati
infinitezimalan
infinitiv
infinitivni
inflacija
influenca
influencija
informacija
informacije o
informacioni
informacioni biro
informativan
informator
informbiro
informirati
informisati
informisati nekoga
informisati se
infracrven
infracrveni zraci
infuzija
ingeniozan
ingenioznost
ingot
ingresivan
ingresivan glagol
inhalacija
inhalirati
inherentan
inhibicija
inhibirati
inhibitoran
Ini
inicijacija
inicijal
inicijativa
inicijativan
inicijativni odbor
inicijator
inje
injekcija
injekcija protiv
injekcioni
injunktiv
inkarnacija
inkarnirati
inkasant
inkasator
inkasirati
inkasirati račun
inkaso
inklinacija
inklinirati
inkognito
inkomodirati
inkompatibilan
inkompatibilnost
inkontinencija
inkontinentan
inkorporacija
Inkorporirati
inkorporisati
inkriminacija
inkriminirati
inkriminisati
inkubacija
inkubacioni
inkubacioni period
inkubator
inkubatorska
inkubatorski
inkunabula
inkvizacioni
inkvizicija
inkvizitor
inkvizitorski
ino
inoča
inočica
inočki
inojezičan
inok
inokinja
inokosan
inokulacija
inokulirati
inokulisati
inoplemenik
inorodac
inorodan
inorog
inostran
inostranac
inostrani poslovi
inostranka
inostranski
inostranstvo
inovacija
inoverac
inoveran
inovirati
inovjerac
inovjeran
inozemac
inozeman
inozemski
inozemstvo
inscenator
inscenatorski
inscenirati
insekat
insekt
insekticid
insektojedi
insenacija
insignije
insinuacija
insinuirati
insistirati
insolvencija
insolventan
inspekcija
inspekcijski
inspekcioni
inspektor
inspektor zdravlja
inspektorat
inspektorica
inspektorka
inspektorski
inspicirati
inspiracija
inspiracioni
inspirator
inspirirati
inspirirati se
inspirisati
instalacija
instalacijski
instalacioni
instalater
instalater za
instalirati
instanca
instancija
instant
instinktivan
institucija
institut
Institut za
Institut za fiziku
instrukcija
instruktivan
instruktor
instruktorica
instruktorka
instrument
instrumentacija
instrumental
instrumentalist
instrumentalni
instrumentar
instrumentarka
instrumentirati
instrumentovati
insulin
insulinski
intabulacija
intaktan
integracija
integral
integralan
integraliti
integralni
integralni račun
integrirati
integrisano kolo
integrisati
integritet
intelekt
intelektualac
intelektualan
intelektualka
inteligencija
inteligentan
intendant
intendantska
intendantski
intendantura
intensivni porast
intenzificirati
intenzifikovati
intenzivan
intenzivirati
interancionalan
interes
interesantan
interesent
interesenti neka
interesirati
interesni
interesni račun
interesovati
intereždžija
interfejs
interferencija
interijer
interkontinentalan
intermeco
interna medicina
internacija
internacionalist
internacionalistic
internacionalizam
internacionalizira
internacionalizova
Internacionila
internat
internatkinja
internatski
interni
interni sukob
internirac
internirati
internist
internista
internistkinja
interpelacija
interpelirati
interplanetarni
interpolacija
interpolirati
interpretacija
interpretator
interpretatorka
interpreter
interpretirati
interpretovati
interpunkcija
interval
intervencija
intervencionist
intervencionistič
intervenirati
intervenisati
intervenisati za
intervju
intervjuirati
intervjuisati
intervokalan
intestinalni
intezitet
intima
intiman
intiman razgovor
intimitet
intimna želja
intimnost
intimus
intolerancija
intolerantan
intonacija
intonacioni
intoniranje
intonirati
intramuscularna
intramuskularan
intranzitivan
intrauterna
intrauterni
intravenozan
intriga
intrigant
intrigantica
intrigantkinja
intrigirati
intrigovati
introdukcija
introspekcija
introspektivan
intuicija
intuitivan
invalid
invalida
invaliditet
invalidnina
invalidnost
invalidska penzija
invalidski
invazija
invazijski
invazioni
invektiva
invencija
inventar
inventarisati
inventarizacija
inventarizirati
inventivan
inventura
inverzija
investicija
investiciona roba
investicioni
investicioni fond
investirati
investitor
investitura
inženjer
inženjerac
inženjerija
inženjerski
inžinjer
inžinjerija
inžinjering
inzularan
inzulin
iole
ion
ionako
ionako zaoštrena
ionizacija
ionizirati
ionizovati
ionosfera
ionski
ipak
ipak da je i
iperit
ipovjediti
Irac
Iračanin
irački
iracionainost
iracionalan
iracionalni broj
Irak
Iran
Iranac
Iranka
irealan
irealna rečenica
irealnost
iregularan
irelevantan
Iričunka
irigacija
irigacioni
irigator
irigirati
iris
iritacija
iritirati
Irkinja
ironičan
ironički
ironija
ironisati
ironizirati
ironizovati
Irska
irski
irvas
is
išamarati
išao
išarati
išćakulati se
išćaskati se
išćeretati se
išćošiti se
išćuškati
iščačkati
iščahuriti se
iščahurivati se
iščašenje
iščašio je
iščašiti
iščašiti nogu
iščašivati
iščauriti se
iščegrtati
iščekivanje
iščekivati
iščeprkati
iščerečiti
iščerupati
iščešljati
iščetkati
iščezavati
iščeznuti
iščibukati
iščileti
iščistiti
iščuđavati se
iščuditi se
iščukati
iščupati
išetati
išibati
išijas
iškakljati
iškolovati
išla
išli smo ivicom
išli smo korakom
išmirglati
išparati
išta
ištampati
ištem
ištetiti
ištipati
išto
ištrcati
ištrikati
išuljati se
išunjati se
iscedak
iscediti
isceleti
iscelitelj
isceliti
iscelivati
isceljiv
isceljivati
iscenkati
iscepati
iscepkati
iscijedak
iscijediti
iscijeliti
iscijeljeti
iscijepati
iscjedina
iscjelitelj
iscjelivati
iscjeljiv
iscjeljivati
iscjenkati
iscjepkati
iscmakati
iscrpan
iscrpan elaborat
iscrpan opis
iscrpen
iscrpenost
iscrpiti
iscrpiv
iscrpljen
iscrpljenost
iscrpljiv
iscrpljivati
iscrpsti
iscrtati
iscuriti
isećem
iseći
iseći debelo
iseći hartiju na
iseći iz novina
iseći meso na
iseći parče
isečak
isečen
isecati
isecati nekoga
iseci
iseckati
iseckati usitno
isecku
isejati
isejavati
isejavati zrake
isekao
iselili su ga iz
iselili su se u
iselio je sve
iseliti
iseljavati
iseljenički
iseljenica
iseljenik
isevaka
isevci
isfabricirati
isfabrikovati
isfantazirati
isforsirati
isfucati
isgledaš svježe
isheklati
ishlapeo
ishlapeti
ishlapio
ishlapjeti
ishlapljiv
ishod
ishod izbora
ishodište
ishoditi
ishodni
ishrana
ishraniti
ishranjivati
isijati
isijavati
isiječem
isijecati
isijeku
isijevci
isiot
isisati
isisavati
isisavati iz malog
isisavati krv
isitniti
isjeći
isjeći nešto na
isječak
isječak iz novina
isječen
isječi
isjecati
isjeckati
isjekao
iskakati
iskakati se
iskaliti
iskaliti se
iskaljati
iskaljati se
iskaljivati
iskaljivati bes na
iskalkulirati
iskalkulisati
iskamčiti
iskamčiti novac
iskamdžiti
iskapao je oči
iskapati
iskapio je čašu
iskapio se
iskapiti
iskapljem
iskapljivati
iskara
iskarati
iskarikirati
iskašljao je krv
iskašljati
iskašljati se
iskašljavati
iskasapiti
iskati
iskaz
iskazati
iskazati rečima
iskazi svih
iskazivati
iskazna rečenica
iskaznica
iskecan
iskecati
iskefati
iskesiti
iskeziti se
iskeziti zube
iskidani su
iskidati
iskidati na komade
iskidati nerve
iskihati
iskijati
iskijati nekoga
iskijati se
iskijavati
iskilaviti
iskilaviti se
iskinjiti
iskinuti
iskipeti
iskipjeti
iskisao
iskisla
iskisnuti
iskititi
iskititi se vinom
isklasati
isklasavati
isklati
isklepati
isklepati kosu
isklepati se
isklesati
isklična cijena
isklični
isklicatelj
isklicati
isklijati
isklizao
iskliziti
iskliznuće
iskliznuće voza
iskliznuti
iskliznuti iz
isključan
isključati
isključeni
isključenje
isključiti
isključiv
isključivati
isključivati iz
isključivati se
isključivo
isključna ručica
iskljucati
iskljujem
iskljuvati
iskobeljati
iskobeljavati se
iskočiti
iskočiti iz kože
iskockan
iskokati
iskokati kukuruz
iskolačiti
iskolačiti oči
iskoljem
iskomadati
iskombinirati
iskombinovati
iskompleksiran
iskomplicirati
iskomplikovati
iskompromitirati
iskompromitovati
iskon
iskonceptirati
iskonski
iskonstruirati
iskonstruisan
iskonstruisati
iskop
iskopati
iskopati nekome
iskopati podatke
iskopati rupu
iskopavanje
iskopavati
iskopčati
iskopčati se
iskopčavatl
iskopina
iskopneti
iskopnjeti
iskoprcati
iskoprcati se
iskoračiti
iskoračivati
iskoraknuti
iskoreniti
iskorenjiv
iskorenjivati
iskorenljiv
iskorijeniti
iskorišćavati
iskorištavati
iskorišten
iskoristiti
iskos
iskosa
iskosice
iskositi
iskovati
iskra
iskra pameti
iskradati se
iskraj
iskrastati se
iskrastaviti se
iskrasti se
iskrčiti
iskrčiti šumu
iskrčivati
iskrčkati
iskrcati
iskrcati se
iskrcavanje
iskrcavanje vojske
iskrcavati
iskre su letele
iskrečiti
iskren
iskren prijatelj
iskrenim pozdravom
iskrenim željama
iskrenost
iskrenuti
iskresati
iskretati
iskreveljiti
iskreveljiti se
iskri
iskričav
iskričav razgovor
iskričavo vino
iskristalisati
iskriti
iskrivio je ključ
iskriviti
iskriviti vrat
iskrivljavati
iskrivljen
iskrivljivati
iskrlještiti
iskrmačiti
iskrojiti
iskrpiti
iskrsavati
iskrsnuti
iskrvariti
iskrvariti se
iskrvaviti
iskrviti
iskrzan
iskrzati
iskucati
iskucavati
iskuhati
iskuhavaonica
iskuhavati
iskukati
iskukuljiti se
iskuljati
iskup
iskupati se
iskupitelj
iskupiti
iskupiti dete
iskupiti dug
iskupiti obećanje
iskupljati
iskupljenica
iskupljenik
iskupljiv
iskupljiv grešnik
iskupljivati
iskupnički
iskupnica
iskušati
iskušati nov auto
iskušavati
iskušenica
iskušenik
iskušenje
iskusan
iskusan nastavnik
iskusiti
iskusiti na
iskustva
iskustven
iskustvo
iskuvati
iskuvavati
iskvadrirati
iskvaren
iskvariti
iskvasiti
islabeti
islabiti
islabjeti
islam
islamizirati
islamski
Island
Islanđanin
Islanđanka
islandski
isleđenje
isleđivati
Islediti
isledni
islednik
islijediti
isljeđenje
isljeđivati
isljedni
isljedni postupak
isljedni sud
isljednički
isljednik
isljednlk
islužen
islužiti
ismejati
ismejati nekoga
ismejavati
ismejavati se
ismevali smo mu se
ismijati
ismijati nekoga
ismijati se
ismijevati
ismjehivati
ispaćen
ispad
ispad nacionalista
ispadanje
ispadanje kose
ispadati
ispadnem
ispakivati
ispakovati
ispala mu je
ispali su mu zubi
ispaliti
ispaliti počasne
ispaliti rafal
ispaliti žig
ispao
ispao iz lige
isparati
isparati porub
isparavanje
isparavati
isparčati
isparcelisati
ispariti
isparivač
isparivati
isparivati se
isparljiv
ispaša
ispaštati
ispaštati za
ispaštati za greh
ispasti
ispasti grbav
ispatiti
ispatiti se
ispavati se
ispeći
ispeći dobro svoj
ispeći kolače
ispeci pa reci
ispeglati
ispeglati odelo
ispek
ispekotina
ispenjati se
ispenjem se
ispentrati se
ispeti
ispeti se
ispetljati
ispetljavati
ispetljavati se
ispevati
ispevati pesmu
ispevati se
ispičaša
ispičutura
ispijati
ispijati čašu
ispijati u čije
ispijati vino
ispijem
ispijen
ispijena
ispijene oči
ispiliti
ispiliti se
ispipati
ispipati situaciju
ispipavati
ispirača
ispiralište
ispiranje
ispirati
ispirjaniti
ispis
ispis iz članstva
ispis iz škole
ispisan
ispisan rukopis
ispisao je čitav
ispisao je dete iz
ispisao je sve
ispisati
ispisivati
ispisnik
ispit
ispit iz istorije
ispit zrelosti
ispitač
ispitan
ispitati
ispitati studente
ispitati svedoke
ispitati teren
ispiti
ispiti na dušak
ispiti na eks
ispitivač
ispitivač kola
ispitivački
ispitivalac
ispitivanje
ispitivati
ispitna komisija
ispitni
ispizmiti se
ispizmiti se na
ispjevati
isplaćivati
isplaćivati se
isplahnuti
isplakati
isplakivati
isplakivati oči
isplakivati se
isplakivati tugu
isplaknuti
isplaknuti čašu
isplanirati
isplata
isplata duga
isplata odštete
isplatiti
isplatiti sve
isplaziti
isplaziti jezik
isplaziti se
isplesti
ispletati
ispleviti
isplijeviti
isplitati
isplitati se
isplivati
isplivati iz
isplivati na obalu
isplivavati
ispljeskati
ispljuj tu
ispljunuti
ispljuskati
ispljuskati vodu
ispljuskivati
ispljusnuti
ispljuvak
ispljuvati
ispljuvavati
isploviti
isploviti na
ispnem
ispnem se
ispočetka
ispod
ispod mira sto
ispod žita
ispodmukla
ispodočke
ispodvlačiti
ispoganiti
ispoklanjati
ispolac
ispolin
ispolinski
ispoljavati
ispoljiti
ispoljiti se
ispomagati
ispomagati se
ispomoći
ispomogao
ispomogao sam ga
ispomogla
ispomognem
isporazbijati
isporediti
isporodba
isporuči Milanu
isporučite Danici
isporučiti
isporučivati
isporuka
ispošćen
isposlovati
isposlovati odluku
isposnički
isposnica
isposnik
ispostava
ispostavilo se da
ispostaviti
ispostavljati
ispostiti
ispostiti se
ispotajan
ispotaje
ispoved
ispovedaonica
ispovedati
ispovednica
ispovednik
ispovest
ispovijed
ispovijedati
ispovijest
ispovjedaonica
ispovjedati
ispovjediti
ispovjednica
ispovjednik
ispraćaj
ispraćati
ispraksirati se
isprakticirati se
ispraktikovati se
isprašiti
isprašiti nekome
isprati
ispratili su me na
ispratiti
ispratnja
isprava
ispravak
ispravan
ispraviti
ispravka
ispravljač
ispravljati
ispravljiv
ispravno
ispražnjavati
ispražnjenje
ispražnjivati
isprazan
isprazniti
isprazniti nekome
isprćiti se
isprdak
isprebijati
ispreći
isprečavati
isprečiti
isprečivati
ispred
ispredati
ispredavati
ispredaviti svima
ispredavti se
isprednjačiti
ispregnuti
ispreka
isprekidan
isprekidati
ispreko
ispremeštati
ispremetati
ispremještati
isprepadati
ispreplesti
ispresavijati
ispreseći
ispresecati
ispresijecati
ispresjeći
ispreskakati
ispresti
ispreturati
isprevijati
isprevrnuti
isprevrtati
isprezati
ispričati
ispričati jednu
ispričati priču
ispričati šalu
ispričati se
ispričavanje
ispriječiti
isprijeka
isprijeko
isprika
ispripovedati
ispripovijedati
ispripovjediti
isprljati
isprobadati
isproban
isprobati
isprobati haljinu
isprobati scenu
isprobati serum
isprobavanje
isprobavati
isprodati
isprošenica
isprošivati
isprosipati
isprositi
isprositi djevojku
isprosjačiti
isprovlačiti
isprovocirati
isprsiti
isprsiti grudi
isprsiti se
isprskati
isprućiti
ispružati
ispružili su se
ispružiti
ispružiti jezik
ispružiti se na
isprva
isprve
ispržiti
ispsovati
ispsovati na pasje
ispucale su ti
ispucale usne
ispucan
ispucao je zid
ispucati
ispucati sav novac
ispucati se
ispucati svu
ispuhati
ispumpati
ispumpati gumu
ispunila mi se
ispuniti
ispuniti dužnost
ispuniti obećanje
ispuniti plan
ispuniti prijavu
ispuniti pticu
ispuniti se
ispuniti sve
ispunjavati
ispunjiv
ispunjivati
ispupčen
ispupčenje
ispupčeno
ispupčina
ispupčiti
ispupčiti se
ispušiti
ispušiti se
ispušna cijev
ispušni plin
ispuštati
ispusni ventil
ispust
ispustio si djecu
ispustiti
ispustiti cio red
ispustiti iz ruku
ispustiti iz vida
ispustiti priliku
ispustiti pticu iz
ispustiti signale
ispustiti zrak
ispustiti zvuke
ispuvati
istaći
istaći se
istačkati
istaja
istakati
istaknut
istaknuta ličnost
istaknuti
istaknuti plakat
istaknuti se
istaknuti važnu
istaknuti zastavu
istančati
istančati se
istanjio mu se
istanjiti
istanjiti se
istanjivati
istarski
isteći
istegliti
istegljiv
istegnuti
istegnuti mišić
istegnuti se
istek
istekao je rok
istekla je voda iz
isteklo mu je
istempirati
istepsi
isterati
isterati na pašu
isterivač
istesati
istesterisati
istetovirati
istezati
isti
isticanje
isticati
istiha
istijaciti
istijati
istimariti
istina
istini za volju
istinit
istinita priča
istiniti događaj
istinitost
istinski
istirati
istiskati
istiskivati
istisnuti
istisnuti nekoga s
istisnuti pastu iz
istjerati
istjerati iz
istjerati novac iz
istjerati stoku na
istjerati suze
istjerati svoje
istjerivač
istjerivati
isto
isto tako
isto toliko
istobojan
istobrojan
istočiti
istočni
istočnik
istodoban
istoimen
istok
istom
istom pravcu
istomišljenik
istopiti
istopljeni
istoričar
istoricizam
istorija
istorija se
istorijat
istorijski
istorijski seminar
istoriografija
istorizam
istorodan
istosmeran
istosmjerna struja
istostran
istovar
istovar broda
istovariti
istovariti se
istovariti ugalj
istovarivati
istovarni
istovetan
istovetnost
istovjetan
istovjetnost
istovremen
istovremeno
istovrsan
istozvučnica
Istra
istraćiti
istraga
istraga je u toku
istrajan
istrajao
istrajati
istrajati u nečem
istrajnost
istranširati
istražitelj
istražiti
istraživač
istraživački
istraživalac
istraživanje
istraživati
istražni
istražni organi
istražni sud
istražni sudija
istražni zatvor
istrčati
istrčati na ulicu
istrčati se
istrebiti
istrebljivač
istrebljivati
istrenirati
istrenirati psa
istrenirati se
istresesti
istresti
istresti ćilim
istresti se na
istrgati
istrgnuti
istrgnuti s
istrgnuti se
istrijebiti
istrljati
istrošen
istrošilo se ulje
istrošiti
istrošiti se
istrpeti
istrpjeti
istrpjeti bol
istrti
istrugati
istrulio
istruliti
istruniti se
istrunuti
istrven
istrzati
istući
istučem
istucati
istumačiti
istup
istup protiv
istupanje
istupati
istupeo je nož
istupeti
istupiti
istupiti iz
istupjeti
istupljen
isturati
isturčiti
istureni položaji
istureni zubi
isturili su bijelu
isturiti
isturpijati
istuširati
istutnjati
isukati
isukati mač iz
isukati sablju
Isus
isušenje
isušiti
isušiti se
isušivati
isuti
isvađati se
Italija
italijanaš
italijanizam
italijanizirati
itd
iterativan
itinerar
itko
iva
ivak
iver
iverak
iverast
iverica
iverje
ivičiti
ivični
ivičnik
ivičnjak
ivica
ivica stola
iz
iz čistog mira
iz daleka
iz druge ruke
iz inata
iz inostranstva
iz iskustva
iz kog uzroka
iz očaja
iz očiju joj
iz pakosti
iz pažnje prema
iz petnih žila
iz početka
iz potaje
iz pouzdanih
iz prikrajka
iz protivanvnog
iz rane je bila
iz sve duše
iz svega grla
iz učtivosti
iz vlastite pobude
iz zavisti
ižđikati
iždžikljati
ižeći
ižedneti
ižednjeti
iženiti
ižicariti
iživeti
iživjeti se
ižlebiti
ižlijebiti
ižuteti
ižutjeti
ižvakati
iza
iza rešetki
iza zaključanih
izabirati
izabran
izabranica
izabranik
izabrati
izabrati auto
izabrati nekoga
izaći
izaći iz pelena
izaći na vazduh
izaći van
izaglasa
izagnanik
izagnati
izanalizirati
izanđati
izapirati
izaprati
izaslanik
izaslanstvo
izaslati
izasuti
izatkati
izatkivati
izazivač
izazivački
izazivati
izazov
izazvati
izazvati na dvoboj
izazvati pozornost
izazvati senzaciju
izazvati skandal
izazvati utisak na
izba
izbacač
izbaciti
izbaciti iz
izbaciti iz sedla
izbaciti iz stroja
izbaciti na ulicu
izbaciti sa zemlje
izbaciti slovo
izbacivanje
izbacivati
izbacivati dimove
izbadati
izbalansirati
izbalaviti
izbaliti
izbaštiniti
izbatinati
izbauljati
izbavilac
izbavitelj
izbaviti
izbavljati
izbeći
izbečiti
izbegavanje
izbeglička vlada
izbeglica
izbeglištvo
izbegnuti
izbekeljiti
izbekeljiti se
izbeleti
izbeliti
izbetonirati
izbeživ
izbezobraziti se
izbezumiti
izbezumiti nekoga
izbezumiti se
izbezumljen
izbijati
izbijeliti
izbijeljeti
izbila je svađa
izbila je tuča
izbila je vatra
izbio je požar
izbirač
izbirljiv
izbirljivost
izbistriti
izbiti
izbiti na
izbiti na javnost
izbiti nekoga
izbiti nekome
izbiti nekome zub
izbivati
izbjeći
izbjeći iz zemlje
izbjegao je
izbjegavanje
izbjegavanje vojne
izbjegavati
izbjeglica
izbjeglištvo
izbjegnuti
izbježiv
izblebetati
izbledeti
izblejati
izblejati se
izblijediti
izbliza
izbljuvati
izbočen
izbočenje
izbočina
izbočiti
izbočiti se
izbogoraditi
izbojak
izboksovati nekoga
izbombardovati
izbor
izbor pjesama
izboran
izbori blizki
izboriti
izborna kampanja
izborna lista
izborni okrug
izborni postupak
izborni zakon
izbornik
izborno pravo
izbosti
izbranica
izbranik
izbrati
izbrazdati
izbrazditi
izbrbljati
izbrbljati se
izbrecivati se na
izbrecnuti se
izbrijati
izbrisati
izbrljati
izbrojati
izbrojiti
izbrusiti
izbušiti
izbušiti rupu
izdaci
izdah
izdahnuti
izdaja
izdajica
izdajnik
izdajstvo
izdala ga je snaga
izdaleka
izdalo ga je
izdalo me je
izdanak
izdangubiti
izdanje
izdao je ček bez
izdašan
izdašan čovjek
izdatak
izdati
izdati komandu
izdati naredbu
izdati novac
izdati potvrdu
izdati prijatelja
izdati rešenje
izdati se
izdati stan
izdati uvjerenje
izdavač
izdavač novina
izdavačko
izdavalac
izdavanje
izdavati
izdavati novine
izdavati se
izdavna
izdejstvovati
izdeklamirati
izdeklamovati
izdelati
izdeliti
izdenuti
izdenuti se
izderati
izderati se
izderati se na
izdesetkovati
izdesti
izdeti
izdevati
izdevetati
izdići
izdići se
izdiferencirati
izdignuti
izdijeliti
izdijeliti se
izdijevati
izdiktirati
izdimiti
izdinistati
izdinstati
izdirati
izdisaj
izdisati
izdizati
izdjejstvovati
izdjelati
izdjeljati
izdjenuti
izdno
izdrapati
izdrati se na
izdreljiti
izdresirati
izdreti
izdrijeti
izdrljati
izdrmati
izdrndati
izdrobiti
izdrpanko
izdrpati
izdruzgati
izdržati
izdržati bol
izdržati do kraja
izdržati napad
izdržavanje
izdržavati
izdržavati kaznu
izdržavati se sam
izdržavati ženu
izdržljiv
izdržljiv na udar
izdržljivost
izdubina
izdubiti
izdubljen
izdubljivati
izduhati
izduljiti
izdupsti
izdušiti
izduvati
izduvati peć
izduvati se
izduvati se na
izduvavati
izduvavti
izduvna cjev
izduvni gasovi
izdužiti
izdužiti noge
izdvajati
izdvojiti
izdvojiti se
izebran
izelica
izgarati
izgaraviti se
izginuti
izglađivati
izgladiti
izgladneti
izgladniti
izgladnjavanje
izgladnjeti
izglancati
izglasa
izglasali su ga za
izglasati
izglasati zakon
izglasavati
izglaviti
izglaviti nešto
izglavljivati
izgled
izgleda da niko
izgleda kao deveto
izgledalo je kao
izgledaš užasno
izgledati
izgletovati
izglodati
izgmizati
izgnanik
izgnanje
izgnanstvo
izgnati
izgnjaviti
izgnjaviti se
izgnječiti
izgnjiliti
izgnjiti
izgoniti
izgorelina
izgoreti
izgoretina
izgorjelina
izgorjeti
izgorjeti od sunca
izgorjetina
izgovarati
izgovor
izgovoriti
izgovoriti se
izgrađivati
izgraditi
izgraditi se
izgradnja
izgrditi
izgrebati
izgrebla ga je
izgred
izgredi
izgrednik
izgrepsti
izgristi
izgrizati
izgrizotina
izgrliti
izgrmeti se
izgrmjeti se
izgrnuti
izgrudati
izgrudvati
izgruhati
izgruvati
izgruvati se
izgubili smo se u
izgubio se u
izgubiti
izgubiti bitku
izgubiti crnilo
izgubiti iz vida
izgubiti kišobran
izgubiti kompas
izgubiti meru
izgubiti obraz
izgubiti pamet
izgubiti se
izgubiti sluh
izgubiti svest
izgubiti visinu
izgubiti živce
izgubljen
izgubljenik
izguliti
izgurati
izgurati zimu
izgustirati
izgustirati nešto
izgutati
izgužvati
izići
izići iz auta
izići iz kuće
izići iz pameti
izići iz sobe
izići iz stroja
izići među ljude
izići na
izići na javu
izići na suvo
izići na videlo
izići nekome u
iziđivati
izidati
izigrati
izigrati nečije
izigrati paslednju
izigrati zakan
izigravati
izigravati budalu
izišlo je sunce
izišlo na vidjelo
iziskivati
izistinski
izjadati
izjadati se
izjahati
izjahati se
izjalavio nam se
izjalovile su nam
izjaloviti se
izjariti se
izjašnjavati
izjasniti
izjasniti se
izjava
izjava ljubavi
izjave se ne
izjaviti
izjaviti ljubav
izjaviti nekome
izjavljivati
izjedan
izjedati
izjedati se
izjednačiti
izjednačiti se
izjedriti
izjeli su me
izjelica
izjesti
izjuriti
izjurivati
izjutra
izlagač
izlaganje
izlagati
izlajati
izlakirati
izlamati
izlanuti
izlanuti se
izlaz
izlaz iz
izlaz za nuždu
izlaženje
izlazak
izlazak sunca
izlazak zvijezda
izlazana vrata
izlazi sunce
izlaziti
izlazna cijev
izlazna visa
izlazna viza
izlaznina
izleći
izleći se
izlečiti
izlečiv
izlepiti
izlepljivati
izlet
izleteti
izletište
izletjeti
izletjeti na ulicu
izletnički voz
izletnik
izlevati
izležavati se
izliječiti
izlijepiti
izlijetati
izlijevati
izlika
izlila mu se krv u
izlinirati
izlinjati se
izlišan
izlistati
izliti
izliti nekome
izliti se
izliti svoju žuč
izliti vodu
izliti zvono
izliv
izliv bijesa
izliv krvi
izlivati
izliven
izlivka
izlizan
izlizati se
izlječiv
izljepljivati
izljev
izljubiti
izljubiti se
izljuljati
izljuštiti
izlog
izlomiti
izlomljen
izlomljen jezik
izloviti
izlovljavati
izložba
izložbeni prostor
izložilac
izložitelj
izložiti
izložiti nekoga
izložiti robu
izložiti se
izložiti slike
izložni
izlučiti
izlučivati
izlučna utakmica
izlučni
izlučno
izludeti
izludjeti
izludovati se
izluftirati
izlupati
izlupetati
izmaći
izmaći se
izmaciti
izmaglica
izmagliti se
izmahivati
izmahnuti
izmajstorisati
izmajstoriti
izmak
izmakao je stol
izmaknuti
izmaknuti se
izmala
izmalati
izmalena
izmaljati
izmaltretirati
izmamiti
izmamiti nešto
izmamiti tajnu
izmamljivati
izmanevrirati
izmanevrisati
izmanikirati
izmarati
izmarširati
izmasakrirati
izmasirati
izmastiti
izmazati
izmećar
izmećariti
između
između njih je
između ostaloga
između Skile i
između stola i
izmedju četiri
izmena
izmena materija
izmeničan
izmeniti
izmenjati
izmenjiv
izmenjivač
izmenjivati
izmenljiv
izmeriti
izmeriti puls
izmešati
izmešati se
izmesiti
izmesti
izmet
izmetak
izmetati
izmetine
izmetnuti
izmetnuti se
izmicati
izmigoljiti se
izmijeniti
izmijeniti djelove
izmijenjati
izmiješati
izmijesiti
izmileti
izmiljeti
izmilovati
izmir
izmira
izmirba
izmirenje
izmiriti
izmirivati
izmirljiv
izmirna
izmišljač
izmišljalo
izmišljati
izmišljavati
izmišljotina
izmisliti
izmiti
izmjena
izmjena straže
izmjeničan
izmjenivač
izmjenjiv
izmjenjivač
izmjenjivati
izmjenljiv
izmjeriti
izmlatiti
izmleti
izmljeti
izmodelirati
izmodriti
izmodulirati
izmoliti
izmoljakati
izmolovati
izmoriti
izmoriti se
izmotacija
izmotati
izmotati se
izmotavanje
izmotavati
izmožden
izmožditi
izmozgati
izmrcvariti
izmrljati
izmrmljati
izmršati
izmršaviti
izmrsiti
izmrviti
izmrviti se
izmrznuti
izmućkati
izmučiti
izmučiti se
izmucati
izmudrijašiti
izmudriti
izmudrovati
izmuljati
izmuštrati
izmusti
izmusti nekoga
izmutiti
izmuzati
iznaći
iznaći razlog
iznad
iznad svakog
iznad svega
iznajmiti
iznajmiti stan
iznajmljiv
iznajmljivač
iznajmljivanje
iznajmljivati
iznakaziti
iznalazak
iznalaziti
iznapijati se
iznašati
iznebuha
iznebuške
iznegovati
iznemagati
iznemoći
iznemoglost
iznenađenje
iznenađivati
iznenada
iznenadan
iznenadio sam se
iznenaditi
iznenaditi se
iznervirati
izneti
izneti nov
izneti optužbu
izneverilo me je
izneveriti
iznevjerenje
iznevjeriti
iznevjeriti samog
iznevjerivati
iznići
iznijansirati
iznijeti
iznijeti dokaze
iznijeti na
iznijeti smeče
iznijeti stol iz
iznijeti živu
iznikla je svađa
izniklo je
izniknuti
iznimak
izniman
iznimka
iznjegovati
iznjeti na
iznjušiti
iznojavati
iznojiti
iznojiti se
iznos
iznošen
iznosač
iznositi
iznositi haljinu
iznova
iznuđivač
iznuđivati
iznuda
iznuditi
iznuditi nekome
iznuditi novac
iznuriti
iznurivati
iznutra
iznutrica
iznutruce
izobara
izobati
izobijačiti
izobila
izobilan
izobilje
izobilovati
izobličavati
izobličenje
izobličenost
izobličiti
izobličiti istinu
izobličiti se
izobražen
izobrazba
izobraziti
izodavna
izofona
izoglasa
izokola
izokrenuti
izokretati
izolacija
izolacija zvuka
izolaciona
izolaciona traka
izolacioni
izolacionist
izolacionizam
izolator
izoliranost
izolirati
izolirband
izolovati
izomorfa
izopačavati
izopačen
izopačena
izopačenje
izopačenost
izopačilo mu se
izopačiti
izopačiti se
izopćavati
izopćenik
izopćiti
izopčenje
izopijati
izopijati se
izopiti
izopštavati
izopštenik
izopštenje
izopštiti
izorati
izoravati
izoštravati
izoštriti
izoštriti ukus
izostajanje
izostajati
izostanak
izostanak s posla
izostati
izostati iz škole
izostati iza
izostati s posla
izostaviti
izostavljati
izostavljenje
izostraga
izoterma
izotermičan
izotkidati
izotop
izrabiti
izrabljivač
izrabljivati
izračunati
izračunati korjen
izračunavanje
izračunavati
izračunljiv
izrađati
izrađen
izrađevina
izrađivač
izrađivati
izrada
izrada rečnika
izrada televizora
izradba
izradirati
izraditi
izraditi rečnik
izraditi riječnik
Izrael
Izraelac
izrana
izranije
izraniti
izranjati
izranjaviti
izrašćivati
izraslina
izrastao
izrastati
izrasti
izravan
izravnati
izravnati ivicu
izravnati se
izravnati zemlju
izravnavati
izravni pregovori
izraz
izraz lica
izražaj
izražajan
izražavati
izražavatiu u
izrazan
izrazit
izrazit talenat
izraziti
izraziti se
izraziti sućut
izraziti svoje
izreći
izreći kaznu
izreći se
izrecitirati
izrecitovati
izreciv
izreckati
izređati
izređati se
izređivati
izreda
izredati primjere
izredati se
izreka
izreknuti
izrekom
izrendisati
izrešetati
izretka
izrez
izrežirati
izrezak
izrezati
izrezbariti
izrezivati
izribati
izribati pod
izričaj
izričan
izričan odgovor
izričit
izričito
izrična rečenica
izrično
izricati
izrigati
izrigivati
izrignuti
izrijekom
izrijetka
izriti
izrivati
izrod
izrodila je
izroditi
izroditi se
izroniti
izronjavati
izrositi
izrovan
izrovati
izručenje
izručilac
izručiti
izručiti bombe
izručiti jaje u
izručiti paket
izručiti ratne
izručiti supu
izručivati
izrugati se
izrugivati se
izrukovati se
izrutinirati se
izružiti
izubijati
izučavati
izučen
izučio ih je
izučiti
izučiti zanat
izudarati
izudarati se
izuistiti
izujedali su me
izujedati
izum
izumeti
izumiranje
izumirati
izumitelj
izumjeti
izumreti
izumrijeti
izupotrebljavan
izušćivati
izuti
izuvati
izuvati čizme
izuvati se
izuvijati
izuviti
izuzeće
izuzetak
izuzetan
izuzeti
izuzetno
izuzev
izuzevši
izuzevši Nadu
izuzimati
izvabiti
izvađen
izvadak
izvaditi
izvaditi iz škole
izvaditi kartu
izvaditi koren
izvaditi novac iz
izvaditi nož
izvaditi se
izvaditi uverenje
izvagati
izvajati
izvaliti
izvaliti drvo iz
izvaliti glupost
izvaliti se
izvaljati
izvaljati tjesto
izvaljivati
izvan
izvan dometa
izvan kuće
izvan sebe
izvan toga
izvana
izvanji
izvanjština
izvanjski
izvanredan
izvanredni
izvanredno
izvarati
izveđač radova
izvedba
izvedem
izveden
izvedenica
izvedi ga malo da
izvediv
izvedljiv
izvedriti
izvedriti se
izvejati
izveo
izvešati
izvešće
izvešćemo ga
izvešću
izveštač
izveštačen
izveštaj
izveštaj o
izveštao
izveštavati
izvešten
izveštiti se
izvesnica
izvesno
izvestan
izvesti
izvesti deminutiv
izvesti dijete iz
izvesti formulu
izvesti igru
izvesti iz grada
izvesti na
izvesti na čistac
izvesti nekoga iz
izvesti nekoga na
izvesti piliće
izvesti štos
izvesti se
izvesti zaključak
izvestilac
izvestiti
izvetriti
izvetriti se
izvežban
izvežbati
izvezao
izvezen
izvid
izviđač
izviđački odred
izviđanje
izviđati
izvideti
izvidjeti
izvidnički odred
izvidnica
izvidnik
izvijač
izvijati
izvijati se
izviješten
izvijestiti
izvikan
izvikati
izvikati se
izvikivati
izviksati
izvinite
izvinite što sam
izvinite što vam
izviniti
izviniti se
izvinjavati
izvinjenje
izvinuti
izvinuti nogu
izvinuti se
izvirati
izviriti
izvirivati
izvisiti
izviti
izviti se
izvitoperenost
izvitoperiti
izvitoperiti se
izvitoperivati
izviždati
izvješati
izvješće
izvješćivati
izvješčivati
izvještač
izvještačen
izvještaj
izvještavati
izvještiti se
izvjesiti
izvjesni period
izvjesnica
izvjesno
izvjestan
izvjestilac
izvjestitelj
izvjetravati
izvjetriti
izvježban
izvježbati
izvlačenje
izvlačenje loza
izvlačiti
izvlakač
izvlatati
izvod
izvod iz knjige
izvod iz matične
izvod o stanju
izvođač
izvođenje
izvođenje nastave
izvodilac
izvoditi
izvodiv
izvodljiv
izvodljivost
izvodni
izvojac
izvojevati
izvoleti
izvolevati
izvolijevati
izvolite
izvolite kruha
izvolite sijesti
izvolite ući
izvolite,
izvoljeti
izvor
izvor hrane
izvor je usahao
izvoran
izvorni podaci
izvorni rukopis
izvornik
izvoz
izvoziti
izvoziti se
izvozna trgovina
izvozni
izvozničar
izvoznica
izvoznik
izvoznina
izvozno preduzeće
izvraćati
izvračati
izvratiti
izvrćem
izvrći
izvrći nekoga
izvrći se
izvrdati
izvrdavati
izvređati
izvrgavati
izvrgnuti
izvrgnuti nekoga
izvrgnuti se
izvrijeđati
izvrnuti
izvrnuti u šalu
izvršan
izvršavati
izvršem
izvršena je
izvršenje kazne
izvršenje ugovora
izvršilac
izvršitelj
izvršiti
izvršiti dužnost
izvršiti izdaju
izvršiti komandu
izvršiti masakr
izvršiti napad na
izvršiti nekome
izvršiti obavezu
izvršiti ogled
izvršiti počasne
izvršiti počasnu
izvršiti podjelu
izvršiti presudu
izvršiti procjenu
izvršiti provalu
izvršiti raciju
izvršiti sintezu
izvršiti smrtnu
izvršiti ubijstvo
izvršiti uviđaj
izvršiv
izvršna vlast
izvršni komitet
izvršni odbor
izvršno veće
izvršno vijeće
izvrstan
izvrtati
izvrteti
izvrteti šaraf
izvrtjeti
izvuć kvadratni
izvući
izvući batine
izvući deblji
izvući iz
izvući iz arhive
izvući korist
izvući lekciju od
izvući nekoga iz
izvući nešto iz
izvući pouku
izvući premiju
izvući priznanje
izvući se
izvući se iz
izvući se kao
izvući vodu iz
izvući živu
izvučenje
izvvorište

abadžija

 

 

 

 

 
         
Home | Copyright/Disclaimer | Privacy Policy | Contact
2007 Copyright Rijecnik.org